Mingəçevirdə təbii-təsərrüfat sistemlərinin təşkili mövzusunda konfrans keçiriləcək Okt 02, 2019 | 06:13

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə  2019-cu il 7-8 noyabr tarixində Mingəçevir şəhərində “Azərbaycanın arid regionlarinda təbii-təsərrüfat sistemlərinin təşkili və idarə olunması” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.

Konfransda  həyata keçirilən tədbirlərin elmi əsaslarının hazırlanması, elmi yeniliklərin innovasiyasının gücləndirilməsi, təbii-coğrafi şəraitin potensialından istifadə edilməsi, gələcəkdə yerinə yetiriləcək tədbirlərin təsərrüfatın və əhalinin səmərəli ərazi təşkilində rolunun öyrənilməsi kimi məsələlər müzakirə ediləcək.

 Konfrans aşağıdakı bölmələr üzrə işləyəcək:

  • Landşaftlardan istifadənin müasir vəziyyəti və perspektivləri
  • Müasir iqlim və su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, istifadəsi və qorunması problemləri
  • Azərbaycanın davamlı inkişafının ekocoğrafi əsasları
  • Regionların təbii ehtiyat potensialından istifadə problemləri və onların həlli yolları
  • Torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsi və onların ekoloji problemləri
  • Torpaq-bitki örtüyünün mühafizəsi
  • Sosial-iqtisadi və demoqrafik inkişaf, onların regional problemləri və perspektiv istiqamətləri