1

Layihənin adı: 

Böyük Qafqada palçıq vulkanizminin inkişaf etdiyi ərazi geosistemlərinin struktur-morfogenetik xüsusiyyətlərinin distansion zondlama metodları ilə tədqiqi”. (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti).

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

AMEA müxb. üzvü., prof. E.K.Əlizadə, c.ü.f.d. M.C.İsmayılov, c.ü.f.d. E.Ş.Məmmədbəyov, c.ü.f.d. M.İ.Yunusov, c.ü.f.d. Q.İ.Rüstəmov, c.ü.f.d. E.C.Kərimova.

İcra müddəti:   

12 ay (2017-2018)

 

2

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizi ekosisteminin multidissiplinar tədqiqatları və modelləşdirilməsi” 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 

İcraçılar:   

Akademik R.M.Məmmədov (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Botanika İnstitutu, AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Aviasiya Akademiyası) Beynəlxalq layihə - Fransa (CNES, İRD).  

İcra müddəti:   

24 ay (2017-2019)

 

3

Layihənin adı: 

“Ümumtəhsil məktəblərində coğrafiya fənninin tədrisində coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) tətbiqi”  

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

İcraçı:   

CİS mütəxəssisi, böyük laborant S.Ə.Vəlizadə, c.ü.e.d. Z.N.Eminov, c.ü.f.d. R.N.Kərimov

İcra müddəti:   

3 ay (22.09.2017-22.12.2017)

 

 

4

Layihənin adı: 

“Telişli ekomiqrant icmasında bazar rəqabətli gəlir mənbələrinin formalaşması üçün kənd təsərrüfatı təşəbbüsləri”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Avropa Birliyinin “Regional və kənd yerlərinin inkişafına dəstək” Proqramı

İcraçı:   

c.ü.f.d. R.N.Kərimov (Coğrafiya İnstitutu)

İcra müddəti:   

2017-2020