Elmlər doktorları

Bayram Ələsgərov

Xalid Tanrıverdiyev

Seyran Vəliyev

Elburs Əlizadə

 

Fəlsəfə doktorları

Zabit  Allahverdiyev

Natella Zəkəriyyəyeva