Həmkarlat Təşkilatı

 

- Sədr

Kamran Yolçu oğlu Ramazanlı

- Sədr müavini

Sima Qiyas qızı Əliyeva

- Katib

Turanə Mahmud qızı Hüseynova

- Büro üzvləri

Habil Abil oğlu Haqverdiyev

Nazim Tazim oğlu Gəraylı

Nicat Söhrab oğlu  İmamverdiyev

Rəhimə Rahib qızı Hüseynova

- Təftik komitəsi

Səidə Maarif qızı Zeynalova

Çiçək Abbas qızı Nəsirova

Səidə Asif qızı Mürsəlova