AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Fizika problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

Akademik Arif Mehdiyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri, sədr

AMEA-nın müxbir üzvü 
Vəli Hüseynov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin müavini, sədr müavini

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Məcid Qocayev

Bakı Dövlət Universitetinin Nəzəri fizika kafedrasının baş müəllimi, elmi katib

Akademik Adil Qəribov

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

Akademik Arif Həşimov

AMEA Fizika İnstitutunun Yüksək gərginliklər fizikası və texnikası laboratoriyasının rəhbəri

Akademik Cavad Abdinov

AMEA-nın Fizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Akademik Çingiz Qacar

AMEA Fizika İnstitutunun Molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının rəhbəri

Akademik Firudin Haşımzadə

AMEA Fizika İnstitutunun Nanokristallar fizikası laboratoriyasının baş elmi işçisi

Akademik Təyyar Cəfərov

AMEA Fizika İnstitutunun Günəş və hidrogen enerjisinin çeviriciləri laboratoriyasının rəhbəri 

AMEA-nın müxbir üzvü 
Aydın Kazımzadə 

Bakı Dövlət Universitetinin elm və innovasiyalar üzrə prorektoru

AMEA-nın müxbir üzvü 
Əyyub Quliyev

AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Planetlər və səma cisimləri şöbəsinin  baş elmi işçisi 

AMEA-nın müxbir üzvü 
Namiq Cəlilov

AMEA-nın Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru vəzifəsini icra edən

AMEA-nın müxbir üzvü 
Ovsat Abdinov 

AMEA Fizika İnstitutunun Yüksək enerjilər fizikası laboratoriyasının rəhbəri

Fizika üzrə elmlər doktoru 
Cəfər Quluzadə

Bakı Dövlət Universitetinin Astrofizika kafedrasının müdiri

Fizika üzrə elmlər doktoru 
Məhəmmədəli Ramazanov

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsinin dekanı

Fizika üzrə elmlər doktoru 
Mirzəli Murğuzov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Fizika fakültəsinin dekanı

Fizika üzrə elmlər doktoru 
Niftalı Qocayev

Bakı Dövlət Universitetinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının professoru

Fizika üzrə elmlər doktoru 
Saciyə Əbdülvahabov 

Bakı Dövlət Universitetinin Maddə quruluşu kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015