1

Layihənin adı: 

Dayanıqlı İnkişaf üçün BMT-nin Okean Elmi Onilliyinin bir hissəsini təşkil edən YUNESKO-nun təsdiq layihəsi (UNESCO endorsement project forming part of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Global project)

Qrand ayıran təşkilat:  

The Caspian Digital Twin, within Inter-Governmental Oceanographic Commission.

İcraçılar:   

E.S.Səfərov, Səid Səfərov

İcra müddəti:   

2022-2027-ci illər

 

2

 

 

 

Layihənin adı: 

“Roma və Bakı metropol regionlarında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin məsafədən zondlama məlumatları və CİS əsasında tədqiqi”

Qrand ayıran təşkilat:  

AMEA və İtaliya Milli Tədqiqat Şurası (CNR)

İcraçılar:   

c.ü.f.d., dos. İsmayılov Mirnuh və c.ü.f.d. Amanova Şahnaz.

İcra müddəti:   

2022