Azərbaycanın siyasi və iqtisadi coğrafiyası 

Tel.:

(+994 12) 5385974 

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]

Şöbənin  rəhbəri:

c.ü.f.d. Nəriman Əziz oğlu Paşayev

İşçilərin ümumi sayı:

8

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Şöbədə İqtisadi coğrafiyanın həm ümumi-sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və xidmət sahələrinin ərazi təşkili, həm də yeni və xüsusi-tibbi, turizm, cinayətkarlıq və siyasi coğrafiya, ölkəşünaslıq sahələri üzrə tədqiqatlar aparılır.

Əsas elmi nəticələri:

Müstəqillik illərindən başlayaraq “Azərbaycanın təbii ehtiyat potensialının (TEP) respublika və regional səviyyədə təsərrüfat baxımından qiymətləndirilməsi”, “Regionların iqtisadi və sosial-coğrafi inkişaf problemləri”, “Aqrar sənaye kompleksinin ərazi təşkili”, “Nəqliyyatın və kommunikasiya sisteminin, turizmin ərazi təşkili”, “Siyasi-coğrafi problemlərin həlli istiqamətləri” mövzuları üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat quruluşunu yeniləşdirmək və təkmilləşdirmək üçün ölkənin TEP-dən səmərəli istifadə yolları, regionların kompleks inkişaf sxemi müəyyənləşdirilmişdir. Respublikanın təsərrüfat sisteminin problemlərini əks etdirən xəritə, sxem və modellər tərtib edilmiş və onun həlli istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə kömək edən dəyərli monoqrafiyalar və əsərlər çap olunmuşdur.