Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Qadınlar Şurası (ARETN CİQŞ) 2018-ci il  mayın 4-də təsis edilimişdir.

AR ETN Cİ QŞ -nin tərkibi: 

Şuranın 17 nəfərdən ibarət büro üzvü vardır: onlardan 7 nəfəri idarə heyətinin üzvüdür.

İnstitutda ümumi 178 nəfər əməkdaş çalışır, onlardan: 58-i kişi, 120-i qadındır.

Qadınlardan:  rəhbər işçilər – 1 nəfər (elmlər doktoru), 2 nəfər (fəlsəfə doktoru)

Cəmi: elmi işçilər – 74;  onlardan: elmlər doktorları –3,  fəlsəfə doktorları- 19,   digər elmi işçilər –52,     Mütəxəssislər – 32,  Texniki işçilər – 14

Qadınların yaş həddinə görə bölgüsü:

35 yaşa qədər  – 24 nəfər,   36 yaşdan 55 yaşadək – 52 nəfər,     55 yaşdan yuxarı – 46 nəfər

AR ETN Cİ QŞ-nin  vəzifələri:

Qadınlar Şurasının əsas vəzifəsi gender məsələsini nəzərdə tutaraq qadınların elmi, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatdakı rolunu artırılması, onların cəmiyyətdə maraqlarını, ləyaqətini qorumaq, ictimai işlərdə fəal iştirakını təmin edilməsi, qadın hüquqlarının qorunmasıdır.       

Adı, soyadı, atasının adı

Vəzifəsi

1

Rzayeva Solmaz İsaq qızı (sədr)

şöbə müdiri, c.ü.f.d.

2

Məmmədova Ayşən Ramiz qızı (müavin)

elmi işçi

4

Mirzəyeva Zeynəb Azər qızı  (katib)

kiçik elmi işçi

3

 Aslanova Aida Ramiz qızı (İctimai  məsələlər üzrə məsul)

kompüter operatoru

5

Quliyeva Sevil   Yunis qızı  (Elm və təhsil üzrə məsul)

c.ü.e.d.

6

Zeynalova Kəmalə Zeynal qızı (Sosial  məsələlər üzrə məsul)

c.ü.f.d.

7

Abuşova  Samirə Nəsib qızı (iqtisadi mədəni əlaqələr üzrə)

böyük elmi işçi c.ü.f.d.

8

Salayeva Luiza

böyük elmi işçi

9

Mürsəlova Səidə Asif qızı

baş mühasib

10

Rzayeva Gülxar Ayvaz qızı

elmi işçi

11

İmanova Gülsarə Əsgər qızı

 elmi işçi

12

Cəbrayılova Firəngiz Ağadadaş qızı

elmi işçi

13

Əhmədzadə Həlimə İlyas qızı

elmi işçi

14

Əhmədova Rəna Yusif qızı

elmi işçi

15

Məmmədova Flora Vahid qızı

c.ü.f.d.

16

Zeynalova Alidə Qəhrəman qızı

laborant

17

İmrani Şəms Vaqif qızı

laborant