AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Qadınlar Şurası (AMEA CİQŞ) 2018-ci il  mayın 4-də təsis edilimişdir.

AMEA CİQŞ-nin tərkibi: 

Şuranın 17 nəfərdən ibarət büro üzvü vardır: onlardan 5 nəfəri idarə heyətinin üzvüdür.

İnstitutda ümumi 209 nəfər əməkdaş çalışır, onlardan: 98-i kişi, 118-i qadındır.

Qadınlardan:   rəhbər işçilər – 1 nəfər (fəlsəfə doktoru)

Cəmi: elmi işçilər – 75;  onlardan: elmlər doktorları – 2,  fəlsəfə doktorları  - 20,   digər elmi işçilər –53,     Mütəxəssislər – 17 ,  Texniki işçilər –     26

Qadınların yaş həddinə görə bölgüsü:

35 yaşa qədər  –  35 nəfər,   36 yaşdan 55 yaşadək – 46 nəfər,     55 yaşdan yuxarı – 37 nəfər

 AMEA CİQŞ-nin  vəzifələri:

Qadınlar Şurasının əsas vəzifəsi gender məsələsini nəzərdə tutaraq qadınların elmi, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatdakı rolunu artırılması, onların cəmiyyətdə maraqlarını, ləyaqətini qorumaq, ictimai işlərdə fəal iştirakını təmin edilməsi, qadın hüquqlarının qorunmasıdır.                                     

Adı, soyadı, atasının adı

Vəzifəsi

1

Salayeva Luiza Abdulla qızı (sədr)

böyük elmi işçi

2

Cəfərova Natavan Ramiz qızı (müavin)

böyük elmi işçi, c.ü.f.d.

4

Rzazadə Xanım Mütəllib qızı  (katib)

elmi işçi

3

 Salmanova Tahirə Məmmədpaşa qızı (Sosial  məsələlər üzrə məsul)

aparıcı elmi işçi, a.ü.f.d.

5

Tarixazər Starə Əbülfəz qızı (Elm və təhsil üzrə məsul)

aparıcı elmi işçi, c.ü.f.d.

6

Tagıyeva Yelena Nikolayevna

şöbə müdiri, c.ü.e.d.

7

Abbasova Mahirə Əkbər qızı

aparıcı elmi işçi, c.ü.f.d.

8

Qurbanov Tofiq Rəhman oğlu

aparıcı elmi işçi, c.ü.f.d.

9

Mürsəlova Səidə Asif qızı

baş mühasib

10

Zeynalova Alidə Qəhrəman qızı

laborant

11

Abuşova Samirə Nəsib qızı

elmi işçi

12

Ağazadə Aygün Habil qızı

elmi işçi

13

Əhmədzadə Həlimə İlyas qızı

elmi işçi

14

Əhmədova Rəna Yusif qızı

elmi işçi

15

Məmmədzadə Rövşanə Rövşən qızı

mütəxəssis

16

Qasımov Zaur Aydın oğlu

kiçik elmi işçi

17

Aslanova Aidə  Ramiz qızı

kompüter operatoru