AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Psixologiya və sosiologiya üzrə elmi şura

 1.

Bəxtiyar Həmzə oğlu Əliyev

АМЕА-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının müdiri, sədr

 2.

Rəfail Musa oğlu Həsənov

sosiologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri, sədr müavini

 3.

Məhərrəm Sabir oğlu Əliyev

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasının baş müəllimi, elmi katib

 4.

Səməd İsmayıl oğlu Seyidov

psixologiya elmləri doktoru, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri

 5.

Hüseyn Tapdıq oğlu Qaraşov

sosiologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru

 6.

Kamilə Ramiz qızı Əliyeva

psixologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının müdiri

 7.

Ramiz İbrahim oğlu Əliyev

psixologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri

 8.

Rəfiqə Cəlil qızı Əzimova

sosiologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Sosiologiya şöbəsinin müdiri

 9.

İzzət Əşrəf oğlu Rüstəmov

fəlsəfə elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının professoru

10.

Rəna Həmid qızı Qədirova

psixologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının professoru

11.

Gülnarə Kazım qızı Qurbanova

psixologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Rəhbər dövlət idarəçiliyi kadrlarının ixtisasının artırılması İnstitutunun direktoru

12.

Tahirə Bəkir qızı Allahyarova

fəlsəfə elmləri doktoru, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin Daxili siyasətin təhlili departamentinin müdiri

13.

Rəşid Vəkil oğlu Cabbarov

psixologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015