AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Boyük dərinliklər nefti üzrə elmi şura

1.

İbrahim Səid oğlu Quliyev

akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr

2.

Vaqif Şıxı oğlu Qurbanov

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr müavini

3.

Şəlalə Məhərrəm qızı Hüseynova

yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun elmi katibi, elmi katib

4.

Qərib İsaq oğlu Calalov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Lay sistemlərinin hidrogazdinamikası şöbəsinin rəhbəri

5.

Qalib Məmməd oğlu Əfəndiyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsinin rəhbəri

6.

Qeylani Minhac oğlu Pənahov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri

7.

Namaz Puti oğlu Yusubov

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Neft-qaz geofizikası şöbəsinin rəhbəri

8.

Ədalət Bədəl oğlu Həsənov

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun neftli-qazlı komplekslərin litologiyası şöbəsinin baş elmi işçisi

9.

Nazim Aslan oğlu Vəliyev

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm və Texnika şöbəsinin rəisi

10.

Elçin Bağır oğlu Bağırov

geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidentinin müşaviri

11.

Nəriman Rüstəm oğlu Nərimanov

geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neftqaz geologiyası kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015