AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Herontologiya və onun genetik əsasları üzrə elmi şura

1.

Ulduz Fayızi qızı Həşimova

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Nigar Mirnağı qızı Kamilova

tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin I Mamalıq-ginekologiya kafedrasının professoru, sədr müavini

3.

Məsmə xanım Abbas qızı Məcidova

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Ş.Həsənov adına Sağlamlıq sahəsi poliklinikasının baş həkimi, elmi katib

4.

Əlişir Veys oğlu Musayev

AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun direktoru

5.

Arif Məmməd oğlu Məmmədov

AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal fiziologiya kafedrasının müdiri

6.

Sudeif Bəşir oğlu İmamverdiyev

AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Urologiya kafedrasının müdiri

7.

Kamilə Əli Ağa qızı Əliyeva

biologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Genetika və təkamül təlimi kafedrasının müdiri

8.

Vəsadət Əli oğlu Əzizov

tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

9.

Əli Rəhim oğlu Allahverdiyev

tibb elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun Kliniki neyrofiziologiya laboratoriyasının müdiri

10.

Arif-Ala Əli-Övsəd oğlu Mehdiyev

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun İnteqrativ fəaliyyətin molekulyar əsasları laboratoriyasının müdiri

11.

Əhməd Məhəmməd oğlu Hacıyev

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun Hüceyrə metabolizminin fiziologiyası laboratoriyasının müdiri

12.

Rəna Fuad qızı İbrahimbəyova

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Gender və psixologiya kafedrasının müdiri

13.

Məlahət İbrahim qızı Həsənova

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Səhiyyə komitəsinin üzvü

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015