Sənədlərlə iş şöbəsi

Şöbə müdiri:  Məmmədova Vüsalə Rza qızı

Əlaqə nömrəsi: 538-59-76

Elektron poçt: vusala@gmail.com

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Sənədlərlə iş şöbəsi.  Şöbə -  Şöbə müdiri, mütəxəssis,  arxivci, kuryer olmaqla 4 nəfərdən ibarətdir.

Şöbənin əsas vəzifələri.

AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun sənədlərlə iş şöbəsinə daxil olan sənədlər:

Respublikadan  kənara, xarici dövlətlərə göndərilən və daxil olan sənədlər;

Elmi –Tədqiqat İnstitutlarına və Ali Universitetlərə göndərilən və daxil olan sənədlər;

İdarə heyətindən daxil olan  və icra olunan sərəncamlar, qərarlar, məktublar;

Ali Attestasiya Komissiyasından daxil olan sənədlər, müdafiə işləri və s.;

Telefonoqrammaların daxil olması icrası və iştirakı;

Arayışların verilməsi;

İnstitut daxilində olan sənədlərin tərtibi və icra edilməsi.