1

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyası və sahillərində iqlim dəyişmələrinin ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin intensivliyinə və təkrarlanmasına təsirinin tədqiqi”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçı:   

Layihənin rəhbəri: c.e.d. Səfərov S.H.

İcraçılar: akademik Məmmədov R.M., c.ü.f.d. Səfərov E.S., Əmrahov E.Ə., İsmayılova N., Atakişiyev R.

İcra müddəti:   

2020-2021

 

2

Layihənin adı: 

“Roma və Bakı metropol regionlarında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin məsafədən zondlama məlumatları və CİS əsasında tədqiqi”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

AMEA və İtaliya Milli Tədqiqat Şurası

İcraçı:   

c.ü.f.d., dos. İsmayılov Mirnuh və c.ü.f.d. Amanova Şahnaz.

İcra müddəti:   

2020-2021

 

 

 

3

Layihənin adı: 

Padarçöl ərazisində yerüstü və yeraltı su potensialının qiymətləndirilməsi və modelləşdirilməsi.

 

Qrand ayıran təşkilat:  

AgroDairy LTD Azerbaijan

İcraçı:   

E.S.Səfərov, E.Məmmədov, F.İmanov, Ə.Məmmədov.

İcra müddəti:   

Noyabr 2020-May 2021

 

 

 

4

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyası və sahillərində iqlim dəyişmələrinin ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin intensivliyinə və təkrarlanmasına təsirinin tədqiqi”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 

İcraçı:   

Layihənin rəhbəri: c.e.d. Səfərov S.H.

İcraçılar: akademik Məmmədov R.M., c.ü.f.d. Səfərov E.S., Əmrahov E.Ə., İsmayılova N., Atakişiyev R.

 

İcra müddəti:   

2020-2021

 

 

 

5

Layihənin adı: 

“Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin Alt Oliqosen-Miosen dövrü landşaft-iqlim şəraitinin geokimyəvi və Re-Os izotop tədqiqatı üsulları əsasında bərpası”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Avstriya Respublikasının, Leoben şəhərindəki Montan Universiteti

 

İcraçı:   

Ağayeva Vüsalə

 

İcra müddəti:   

2020-ci il