Coğrafiya İnstitutunun nəzdində Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

    Direktorun əmri ilə yaradılmış  və AMEA Yer Elmləri Bölməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Elmi Şurada İnstitutun daxili həyatına aid olan məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul edilir. Elmi Şurada elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir, mövzular və işlər təsdiq edilir, başa çatmış elmi-tədqiqat işləri müzakirə və qəbul edilir. Elmi Şurada başa çatmış işlər içərisindən ən mühüm nəticələr müəyyənləşdirilir, Yer Elmləri Bölməsinə və AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilir. Burada çöl elmi-tədqiqat işlərinin planları da müzakirə və qəbul edilir.

 

ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ:

Sıra

nömrəsi

           Soyadı, adı və atasının adı

      Elmi dərəcəsi, vəzifəsi

1

Eminov Zakir Namin oğlu

Sədr – c.e.d., baş direktor

2

Həmidova Zərnurə Ənvər qızı

Katib – c.ü.f.d., elmi katib
3

Rzayeva Solmaz İsaq qızı

c.ü.f.d, şöbə müdiri

4

Əliyev Əmir Soltan oğlu

c.e.d., şöbə müdiri

5

Əliyev Ənvər Abbas oğlu

a.ü.f.d, şöbə müdiri

6

Haqverdiyev Habil Tağı oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

7

İmrani Zaur Tahir oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

8

İsmaylov Mirnuh Cavad oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

9

Qardaşov Rauf Hacı oğlu

AMEA-nın müx.üz., f.r.e.d., şöbə müdiri

10

Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu

a.ü.f.d, şöbə müdiri

11

Mahmudov Rza Nadir o

c.e.d., şöbə müdiri

12

Paşayev Nəriman Əziz oğlu

c.e.d, şöbə müdiri

13

Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

14

Səfərov Səid Həsən oğlu

c.e.d., şöbə müdiri

15

Tağıyeva Yelena Nikolayevna

c.e.d., şöbə müdiri

16

Yunusov Müseyib İdris oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri