Coğrafiya İnstitutunun nəzdində Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

    Direktorun əmri ilə yaradılmış  və AMEA Yer Elmləri Bölməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Elmi Şurada İnstitutun daxili həyatına aid olan məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul edilir. Elmi Şurada elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir, mövzular və işlər təsdiq edilir, başa çatmış elmi-tədqiqat işləri müzakirə və qəbul edilir. Elmi Şurada başa çatmış işlər içərisindən ən mühüm nəticələr müəyyənləşdirilir, Yer Elmləri Bölməsinə və AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilir. Burada çöl elmi-tədqiqat işlərinin planları da müzakirə və qəbul edilir.

 

ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ:

1. Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu - Sədr, AMEA-nın müxbir üzvü, direktor

2. Həmidova Zərnurə Ənvər qızı - c.ü.f.d., elmi katib

3. Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu  - c.e.d., aparıcı elmi işçi

4. Əliyev Həmdulla İsbər oğlu -  ümumi işər üzrə direktor müavini

5. Eminov Zakir Namiq oğlu - c.e.d. istiqamət rəhbəri

6. Ələkbərova Samirə Oqtay qızı - c.ü.f.d., aparıcı elmi işçi, GAMŞ sədri

7. Əliyev Ənvər Abbas oğlu -a.ü.f.d. dosent, şöbə müdiri

8Əliyev Əmir Soltan oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri

9. Haqverdiyev Habil Tağı oğlu - c.ü.f.d., şöbə müdiri

10. Xəlilov Mahmud Yusif oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, baş elmi işçi

11. Xəlilov Hüseyn Ağamalı oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri 

12. İmrani Zaur Tahir oğlu - c.ü.f.d., şöbə müdiri

13. İsmayılov Mirnuh Cavad oğlu -  c.ü.f.d., şöbə müdiri

14. Qardaşov Rauf Hacı oğlu - AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, şöbə müdiri

15. Qaşqay Rəna Bəyim Mir Tağı qızı - coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri

16. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu - a.ü.f.d. dosent ,şöbə müdiri

17. Paşayev Nəriman Əziz oğlu - coğrafiya elmləri doktoru,dosent, şöbə müdiri 

18. Pənahov Şahin Məhəmməd oğlu - coğrafiya elmləri doktoru

19. Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu -  coğrafiya elmləri doktoru, şöbə müdiri

20. Tağıyeva Yelena Nikolayevna - coğrafiya elmləri doktoru,şöbə müdiri

21. Tağıyeva Umayra Rauf qızı - c.ü.f.d.

22. Yunusov Müseyib İdris oğlu - c.ü.f.d., təhsil şöbəsinin müdiri