1

Layihənin adı: 

“Roma və Bakı metropol regionlarında landşaft örtüyü dəyişikliklərinin məsafədən zondlama məlumatları və CİS əsasında tədqiqi”

Qrand ayıran təşkilat:  

 

İcraçılar:   

c.ü.f.d. Rövşən Kərimov (Cİ), c.ü.f.d. Natəvan Cəfərova (Cİ), c.ü.f.d. Rövşən Abbasov (Xəzər Universiteti).

İcra müddəti:   

01.01.2021–31.12.2024.

 

2

 

Layihənin adı: 

Horizon-2020 İnnovasiya və Tədqiqat Proqramı) çərçivəsində “Miqrant agentliyi üçün tarix və arxivlərin əlaqələndirilməsi: Avropa və Aralıq dənizi regionu boyu qarışıq rəvayətlər” (“Interconnecting histories and archives for migrant agency: entangled narratives across Europe and the Mediterranean region”

Qrand ayıran təşkilat:  

 

İcraçılar:   

c.ü.f.d. Rövşən Kərimov (Cİ), c.ü.f.d. Natəvan Cəfərova (Cİ), c.ü.f.d. Rövşən Abbasov (Xəzər Universiteti)

İcra müddəti:

 

3

Layihənin adı: 

“Şərqi Paratetisin Oliqosen-Miosendə paleocoğrafi şəraiti və qəziyyələr stratiqrafiyası”.

Qrand ayıran təşkilat:  

 

İcraçılar:   

AR ETN Geologiya və Geofizika İnstitutu, AR ETN akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu (c.e.d. Yelena Tağıyeva), Avstriyanın Montan Universiteti, Rusiya Elmlər Akademiyası Paleontologiya İnstitutu, Rusiya Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu

İcra müddəti:   

01.01.2023–30.12.2025

4

Layihənin adı: 

“Geopark Tədqiqatları üzrə Çoxtərəfli Elmi Əməkdaşlıq Cənubi Qafqazda - İnkişaf üçün sosial-ekoloji potensialların təhlili periferik rayonlarda”

Qrand ayıran təşkilat:  

Justus Liebig Universiteti, Gissen, Almaniya

İcraçılar:   

c.ü.f.d. Elina Kərimova, c.ü.f.d. Zaur İmrani

İcra müddəti:   

2019–2023

5

Layihənin adı: 

“Yaşıl Dünya” Ekoloji maarifləndirmə İctimai Birliyi “Urmiya gölünü xilas et: ekoloji fəlakət qapıda” layihəsi əsasında “Dar ağacında buxarlanan Urmu gölü” sənədli filminin çəkilişi

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi

İcraçılar:   

c.ü.f.d. Zaur İmrani

İcra müddəti:   

 

6

Layihənin adı: 

“Coğrafiya fənninin tədrisində 3D qabartma xəritələrin və rəqəmsal resursların əhəmiyyəti”

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

İcraçılar:   

c.ü.f.d. Zaur İmrani

İcra müddəti:   

 

7

Layihənin adı: 

“Qarabağ iqtisadi rayonunun hidrometeoroloji şəraitinin və su ehtiyatlarının təhlili” Azərbaycan Elm Fondunun elan etdiyi “Qarabağ Azərbaycandır!”-2  (AEF/MQM/QA-2/2023-3(45) müsabiqəsi

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Aviasiya Meteorologiyası kafedrası

İcraçılar:   

t.e.d., prof. N.Hüseynov, c.e.d.,prof. R.Mahmudov (Cİ)

İcra müddəti:   

01.12.2023–01.12.2025

8

Layihənin adı: 

“CRIPTIC - Cleaning Riverine Plastic from a Trans-Boundary Inflow to the Caspian” Norway-Azerbaijan joint project, for the Improving the management of plastics globally program of the Norwegian Retailer's Environmental Fund (Handelens Miljøfond), project holder Akvaplan Niva (Norway) co-lead by Caspian Locus LLC and Caspian Integrated Scientific Network – CASPISNET  (Azerbaijan)

Qrand ayıran təşkilat:  

 

İcraçılar:   

c.ü.f.d. E.H.Səfərov

İcra müddəti:   

01.01.2023-31.12.2023. 

9

Layihənin adı: 

“Xəzər dənizinin  suyunun  duzsuzlaşdırmaqla  Abşeron yarımadasında su təchizatında istifadə olunması” layihəsi

Qrand ayıran təşkilat:  

 

İcraçılar:   

tex.e.d. Ə.Məmmədov,  c.e.d. S.H.Səfərov, c.ü.f.d.E.S.Səfərov

İcra müddəti: