1

Layihənin adı: 

“Yeni geokimyəvi və mikropaleontoloji məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında Miosen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivliyi”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

SOCAR-ın “Elm Fondu”

İcraçı:   

c.ü.e.d. Tağıyeva Yelena Nikolayevna 

İcra müddəti:   

01.09.2019-01.09.2021

2

Layihənin adı: 

“Mənim Metodum” 

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Gənclər Fondu

İcraçı:   

kiçik elmi işçi Nofəl Ərtunov,

İcra müddəti:   

1 ay (18.11.2019 - 17.12.2019)  

3

Layihənin adı: 

“Pressure & ımpact analysıs of the transıtıonal and coastal water bodıes ın the Kura Rıver delta ıncludıng the eastern part of the Kura-Aras Rıver basın ın Azerbaıjan” 

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Avropa İttifaqı

İcraçı:   

c.e.d. Səfərov S.H., c.ü.f.d. Səfərov E.S.

İcra müddəti:   

2019-2020