R.Fətəliyev "Torağayçay forellərinin qətlyamı "

H.Haqverdiyev, G.Qaracayeva "Fransız yazıçısı-səyyahı Aleksandr Düma Azərb...."

R.Məmmədov  "İqlim dəyişmələri və müasir Abşeron sürüşmələri"

R.Fətəliyev  "Gizli yolun sonu: donuz xaşı və erməni etirafı"

R.Fətəliyev  "Tarixin yaşıdı qalalar: izimiz qalacaqmı?"  

R.Fətəliyev "Ərköyün  uşaq və ya "qlazоk" əhvalatı"

Р.Мамедов  "Движение вниз"

R. Fətəliyev "Çıraqqala: qala biləcəkmi?"

"В списках Всемирного наследия" C.e.d. H.Xəlilovla müsahibə

R.Məmmədov "Özü göl, dərdi dəniz Xəzər"

R.Məmmədov: "Cəmiyyətin fəaliyyəti, uğurları və perspektivləri"

 H.Haqverdiyev və T.Həsənov: "Türk dünyasına böyük hədiyyə" 

Q.Yaqubov "Bərəkətli Azərbaycan torpağı: Qədrini bilirikmi?"

R.Fətəliyev "Keçmişin öyrənilməsinə etibarlı dəstək"

R.Məmmədov “Təbiətə qayğının təzahürü”

«Климатические условия Азербайджана...". Интервью доц.М. Гасанова

R.Fətəliyev "Geoarxeologiya: "O əjdəhadan bizdə niyə yoxdur?"

M. Həsənovla müsahibə: "Инвестировать в природный капитал"                             

Рамиз Мамедов: «Наблюдаемая в августе погода в Азербайджане..."

Qəşəm Yaqubov:  "Torpağın harayı"

R.Məmmədov "Ətraf mühitin iqtisadiyyatı"

H.Haqverdiyev - Prof.Şahvələd Xəlilovun elmə həsr edilmiş ömür coğrafiyası-80 illiyi

R.Məmmədov "Dağlar arxasında"

"Бесценный источник"  Naxçıvan coğrafiyası 2 cildliyi haqqında

Klassik coğrafiyaçı-səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani

H.Xəlilov və H.Əhmədzadə "Müdrik insan, istedadlı alim - novator"

R. Fətəliyev. Müqəddəs dağın görünməyən tərəfləri

Qaliyə Əliyeva  "ТПХС как основа жизни"  (Mingəçevir konfransı haqqında)

Qaliyə Əliyeva  "Симбиоз географии и информатики" (CİS haqqında)

Qaliyə Əliyeva   "Море мира и согласия"  ("Xəzərin Avrasiya inteqrasiyasına töhfəsi" adlı dəyirmi masa)