R.Fətəliyev: "Torağayçay forellərinin qətlyamı "

H.Haqverdiyev, G.Qaracayeva: "Fransız yazıçısı-səyyahı Aleksandr Düma Azərb...."

R.Məmmədov: "İqlim dəyişmələri və müasir Abşeron sürüşmələri"

R.Fətəliyev: "Gizli yolun sonu: donuz xaşı və erməni etirafı"

R.Fətəliyev: "Tarixin yaşıdı qalalar: izimiz qalacaqmı?"  

R.Fətəliyev: "Ərköyün  uşaq və ya "qlazоk" əhvalatı"

Р.Мамедов:  "Движение вниз"

R. Fətəliyev: "Çıraqqala: qala biləcəkmi?"

"В списках Всемирного наследия" C.e.d. H.Xəlilovla müsahibə

R.Məmmədov: "Özü göl, dərdi dəniz Xəzər"

R.Məmmədov: "Cəmiyyətin fəaliyyəti, uğurları və perspektivləri"

H.Haqverdiyev və T.Həsənov: "Türk dünyasına böyük hədiyyə" 

Q.Yaqubov: "Bərəkətli Azərbaycan torpağı: Qədrini bilirikmi?"

R.Fətəliyev: "Keçmişin öyrənilməsinə etibarlı dəstək"

R.Məmmədov: “Təbiətə qayğının təzahürü”

«Климатические условия Азербайджана...". Интервью доц.М. Гасанова

R.Fətəliyev "Geoarxeologiya: "O əjdəhadan bizdə niyə yoxdur?"

M.Həsənovla müsahibə: "Инвестировать в природный капитал"                             

Рамиз Мамедов: «Наблюдаемая в августе погода в Азербайджане..."

Qəşəm Yaqubov: "Torpağın harayı"

R.Məmmədov: "Ətraf mühitin iqtisadiyyatı"

H.Haqverdiyev: Prof.Şahvələd Xəlilovun elmə həsr edilmiş ömür coğrafiyası-80 illiyi

R.Məmmədov: "Dağlar arxasında"

"Бесценный источник"  Naxçıvan coğrafiyası 2 cildliyi haqqında

Klassik coğrafiyaçı-səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani

H.Xəlilov və H.Əhmədzadə: "Müdrik insan, istedadlı alim - novator"

R. Fətəliyev: Müqəddəs dağın görünməyən tərəfləri

Qaliyə Əliyeva: "ТПХС как основа жизни"  (Mingəçevir konfransı haqqında)

Qaliyə Əliyeva: "Симбиоз географии и информатики" (CİS haqqında)

Qaliyə Əliyeva: "Море мира и согласия"  ("Xəzərin Avrasiya inteqrasiyasına töhfəsi" adlı dəyirmi masa)