Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası 

Tel.:

(+994 12) 5392945

Faks:

 

Elektron poçtu:

 [email protected]

Şöbənin  rəhbəri:

C.e.d. Səfərov Səid Həsən oğlu

İşçilərin ümumi sayı:

5

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

“Azersky” və digər peyklərin məlumatları əsasında Qlobal İqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizinin hidrofiziki sahələrinə və sahillərin dinamikasına  təsirinin tədqiqi (2016-2020) mövzusu üzrə İS 1. Peyk məlumatları əsasında  Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda dəniz səth axınları, dalğa rejiminin və neft dağılmalarının tədqiqi və  proqnozu metodunun işlənməsi ; (2016-2018).

Mərhələ1.  Peyk  məlumatları  əsasında  dəniz səth axınları və dalğa rejiminin tədqiqi və proqnozu metodunun işlənməsi (2016) istiqamətində tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur.

Əsas elmi nəticələri:

Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasına,  xüsusilə də dərinsulu ərazilərinə düşən illik yağıntıları qiymətləndirmək üçün verilən əmsalları nəzərə almaqla müvafiq peyk məlumatlarına əsaslanan MERRA modelindən istifadə etmək olar. Şimali və Cənubi Xəzərin dərinsulu ərazilərində orta illik yağıntıların faktiki miqdarı təxminən 170 mm, Orta Xəzərdə isə 165 mm təşkil etdiyi hesablanmşdır.