AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Tətbiqi riyaziyyat üzrə elmi şura

1. 

Bilal Telman oğlu Bilalov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Qeyri-harmonik analiz şöbəsinin müdiri, sədr

2.

Qeylani Minhac oğlu Pənahov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri, sədr müavini

3.

Səbinə Rahib qızı Sadıqova

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Siqnalların emalının riyazi problemləri laboratoriyasının müdiri, elmi katib

4.

Rauf Hacı oğlu Qardaşov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizinin monitorinqi şöbəsinin müdiri

5. 

Vüqar Elman oğlu İsmayılov

riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

6. 

Asif Nəsib oğlu Məmmədov

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının emalı laboratoriyasının müdiri

7.  

Elşar Qurban oğlu Orucov

riyaziyyat elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının müdiri

8. 

Elman Fərhad oğlu Yusifov

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun direktoru

9. 

Fərman İmran oğlu Məmmədov

riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

10. 

Elxan Məcid oğlu Abbasov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

11. 

Mehman Ağarza oğlu Rzayev

aqrar elmlər doktoru, “AzərKosmos” ASC-nin məsləhətçisi

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015