1

Layihənin adı: 

“Böyük Qafqaz (Azərbaycan) və Pirin (Bolqarıstan) dağlıq ərazilərinin müasir vəziyyəti və ətraf mühitin transformasiyası”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Layihənin maliyyələşdirilmə həcmi (manat) yoxdur.

İcraçı:   

: c.ü.f.d., dos. Kuçinskaya İ.Y.

İcra müddəti:   

24 ay (2018-2020)

 

2

Layihənin adı: 

“Şərqi Paratetisin Miosen çöküntülərinin gil mineralları və onların palaeoiqlimin və dəniz səviyyəsinin dəyişməsinin öyrənilməsində tətbiqi” 

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Almaniya Akademik Mübadilə Xidməti (DAAD)

İcraçı:   

elmi işçisi Elşən Abdullayev

İcra müddəti:   

2 ay 23 gün (19.06.2018 - 11.09.2018) 

 

3

Layihənin adı: 

“CİS texnologiyasından istifadə etməklə cəbhə zonasında yaşayan əhalinin vurulma təhlükəsi dərəcəsinin və onun sosial-iqtisadi vəziyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi” (AR Müdafiə Nazirliyi Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, AMEA Coğrafiya İnstitutu)

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

r.e.d., prof. Bayramov A.A., tex.e.n., prof. Həşimov E.Q., c.ü.f.d. Cəfərova N.R.

İcra müddəti:   

12 ay (01.10.2018-01.10.2019)

 

4

Layihənin adı: 

“İnsanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmiş torpaqlarda ekzodinamiki və torpaqdaxili proseslər, ekoloji baxımdan normallaşdırılma və bu torpaqların keyfiyyətcə idarə olunma modelləri (Ceyrançöl timsalında)” (AMEA Coğrafiya İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universiteti)

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçı:   

a.ü.f.d. İ.Ə.Quliyev

İcra müddəti:   

12 ay (01.10.2018-01.10.2019)