II Beynəlxalq Gənclər Elmi Formu Noy 13, 2023 | 02:57

 

 

 

 

DAVAMLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ KONTEKSTİNDƏ TƏBİƏT ELMLƏRİNİN VƏ TƏHSİLİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

 30 noyabr 2023-cü il “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Kontekstində Təbiət Elmləri və Təhsilin İnkişafı Problemləri” adlı II Beynəlxalq Gənclər Elmi Forumu keçiriləcək.

FORUMUN MƏQSƏDİ davamlı inkişaf ideyalarına uyğun olaraq müasir təbiət elminin və təhsilin inkişaf tendensiyalarını təhlil etməkdir.

FORUMUN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ:

  1. Təbiət Elmləri Təhsil və Elm Paradiqmaları.
  2. İqlim Dəyişikliyi və Regionların Davamlı İnkişafı
  3. Davamlı Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi və “Yaşıl” Texnologiyalar
  4. Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün strategiyalar və tərəfdaşlıqlar

FORUMUN RƏSMİ DİLLƏRİ: Qazax, Rus, İngilis. 

FORUMUN TARİXİ: 30 noyabr 2023-cü il.

İŞTİRAK FORMASI: oflayn və onlayn rejim, ZOOM platforması

Zoom Görüşünə qoşulun

https://zoom.us/j/97141617462?pwd=OFlDVjlaZytZaTArSkozem14K2Y4QT09

Görüş nömrəsi: 971 4161 7462

Şifrə: 755404

Platforma 30 noyabr saat 9:30-da istifadəyə veriləcək. Forum saat 10:00-da (Almatı vaxtı ilə) başlayacaq.

MÜRACİƏT FORMASI: Forumda iştirak etmək üçün 21.11.2023-cü il tarixinədək qeydiyyatdan keçin. Forum iştirakçısının qeydiyyat forması (Əlavə 1), habelə toplu üçün bölmələr üzrə məruzələrin materialları iştirakçılar tərəfindən 21 noyabr 2023-cü il tarixinədək (mövzu hissəsində: “Beynəlxalq Forum” qeyd edilməklə) aşağıdakı ünvanlardan birində göndərilməlidir. 3 dildə (qazax, rus, ingilis) [email protected]  ünvanına göndərin.

Forumun məruzələri elektron toplu şəklində dərc olunacaq. Forumun Təşkilat Komitəsi Forumun əsas istiqamətlərindən kənarda elan edilmiş məqalələri və yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən tezislərin dərcini rədd etmək hüququnu özündə saxlayır. Mətn üslubi və texniki cəhətdən redaktə edilməlidir. Təşkilat Komitəsi materialların mətninin redaktəsini öz üzərinə götürmür. Forumun yekunlarına əsasən elektron formatda tezislər toplusu nəşr olunacaq.

FORUMUN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜNVANI: 050010, Qazaxıstan Respublikası, Dostik prospekti 13, Almatı, Abay KazNPU.

Əlaqə məlumatları: 8(727)291-47-66 (İnstitutun direktoru),

Aizhan Zhassaralova - +7 747 535 0402, Bibijamal Zhasymbek - +7 747 151 6632; Moldir Kenzhebayeva +7 700 102 0121.

Faks: 8(727) 291-47-66; E-poçt: [email protected].

 

Məqalədə aşağıdakılar olmalıdır: Giriş. İlkin məlumatlar və tədqiqat metodları. Nəticələr. Nəticələr. İstinadların siyahısı.

MƏQALƏ DİZAYNINA TƏLƏBLƏR:

- Nəşr olunan əsər diqqətlə redaktə edilməlidir. Məqalələrin texniki redaktəsi onların dərci üçün nəzərdə tutulmur.

- Hesabat materialları 5 səhifədən çox olmayan makinada yazılmış mətndən ibarət elmi məqalə, Microsoft Word faylı şəklində göndərilməlidir.

- Şrift: şrift - "Times New Roman".

- Kağız ölçüsü - A4, oriyentasiya - portret.

- Şriftin ölçüsü - 12 (rəqəm və cədvəllərdə 10-dan az olmamalıdır), interval - 1,0. Haşiyələr: yuxarı və aşağı kənarlar - 2 sm, sol kənar - 3 sm, sağ kənar - 1,5 sm.

- Paraqraf: birinci sətir - abzas 1,0 sm, düzülmə - eni.

- Fayl müəllifin soyadı ilə adlandırılmalıdır.

- Məqalənin birinci bəndi: mərkəzləşdirilmiş, qalın hərflərlə - Məqalənin tam adı.

- Məqalənin ikinci abzası: sağda qalın, kursivlə - elmi dərəcə, elmi ad və ya vəzifə Müəllifin (müəlliflərin) tam adı (12 şrift).

- Məqalənin üçüncü bəndi: sağda kursiv - şəhər, iş yeri (qısaltmalara icazə verilmir) (12 şrift) (aşağıdakı nümunəyə baxın). (Əlavə 2)

- Məqalənin dördüncü abzası: mərkəzdə, kursiv - xülasə və açar sözlər (qazax/rus, ingilis dillərində) (12 şrift).

- İstinadların siyahısı (12 şrift) məqalənin sonunda ədəbiyyatdan istifadə qaydasına uyğun olaraq, GOST R 7.1-2003-ə uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Mətndə müvafiq mənbələrə istinadlar kvadrat mötərizədə aparılır: istinadlar siyahısından mənbənin seriya nömrəsi və səhifə göstərilir, məsələn [5, s.17]. Avtomatik səhifə istinadlarından istifadəyə icazə verilmir.

- Səhifənin nömrələnməsinə icazə verilmir.

- Məqalənin (tezislərin) mətni diqqətlə yoxlanılmalı və redaktə edilməli, məqalələrin məzmununa, faktların, sitatların, statistik və digər məlumatların, adların, başlıqların və digər məlumatların etibarlılığına görə müəlliflər məsuliyyət daşıyırlar.