Qabil Hüseynovun dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək. Fev 27, 2024 | 11:52

29 fevral saat 11:00-da AR akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu "İqlim və aqroiqlimşünaslıq" şöbəsinin iclasında Qabil Məmməd oğlu Hüseynovun   fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün 5411.01 - Meteorologiya ixtiası üzrə təqdim etdiyi "Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir iqlim ehtiyyatlarının qiymətləndirilməsi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.