Lalə Hüseynovanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək. İyn 25, 2024 | 02:10

27  iyun saat 11:00-da AR akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması, Geomorfologiya və təbii risklər, Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası,  Paleocoğrafiya  şöbələrinin birləşmiş elmi iclasında Lalə  İsmayıl qızı Hüseynovanın  fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün 2508.01 - Geoekologiya ixtiası üzrə təqdim etdiyi“Xəzər dənizi sahillərində torpaqların transformasiyası və onların mənimsənilməsi perspektivlərininin tədqiqi (Şabran-Xızı arası torpaqların timsalında)”  mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.