Rəna Əhmədovanının dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək. İyn 25, 2024 | 02:10

28  iyun saat 11:00-da AR akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu  iclasında Rəna Yusif qızı Hüseynovanın  fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün 2508.01 - Geoekologiya ixtiası üzrə təqdim etdiyi “Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında neft ləkələrinini zaman və məkan paylaması” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.