(1939 - 2020)

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası Şəki şəhəri

Təvəllüdü:

17.08.1939

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

11.00.04

Mühəndis-Geoloq faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı

Морфоструктурный анализ северо-западной части  Малого Кавказа (межд. Зегамчай-Кюракчай)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

62 elmi əsər və 18 elmi hesabat

 

 3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan Respublikasının yeni geomorfoloji xəritəsinin tərtibi (1:500000)-1996.

Azərbaycan geomorfologiyası, 2011 (monoqrafiya) Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə)-2012.

Azərbaycan Respublikasının ərazi üçün iri miqyaslı (1:50000) geomorfoloji xəritənin tərtibi

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.“Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri”

2.“Azərbaycanın paleogeomorfologiyası” (Müəllif kollektivi)

3. “Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti” (Müəllif kollektivi)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-nun fiziki-coğrafiya kafedrasında, bakalavr və magistr pilləsində ixtisas fənlərdən mühazirələr

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

+994 539-33-36

Mobil tel.:

+994 050-559-45-23

Ev tel.:

+994 431-44-23

Elektron poçtu: