(1974-2019)

Anadan olduğu yer:

Sumqayıt şəhəri

Təvəllüdü:

24.08.1974

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

25-00-24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya 

“Azərbaycanda Böyük Qafqazın orta şəhərlərinin inkişafının tənzimlənməsi problemləri (Şəki, Xaçmaz və Şamaxı timsalında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

13

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Regional coğrafiya, əhali məskunlaşmasının dayaq mərkəzləri şəbəkəsi və onun inkişafı, şəhərlərin dayaq-mərkəz məskunlaşma sistemi, orta  şəhərlərin sosial-iqtisadi problemləri, şəhərlərin regionun inkişafında yeri tədqiq etdiyi əsas sahələrdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Динамика численности населения в малых и средних городах Азербайджана (на примере Шеки, Шемаха, Хачмаз). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, IX  Cild. Bakı, 2004, s. 119-123

2.Некоторые вопросы социально-экономического развития г. Шеки- как регионального  предгорного центра – опорного каркаса. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, X Cild. Bakı, 2006, s. 310-314

3.The Theory Of Supporting Carcass And Role Of Small And Medium Towns Of Azerbaijan As Main Centers Of  System Of  Dispersion / The 1 st. International Conference on the Caspian Region Environmental Chenges  24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. Page 115-120

4.Государственная программа социально-экономического развития регионов и ее роль в развитии региональных центров Шеки, Шамахы и Хачмаз. Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası. №3, Bakı, 2008, s. 179-184 (V.Ə.Əfəndiyevlə müştərək)

5.Теория опорного каркаса и роль малых и средних городов Азербайджана как основных центров систем расселения. Философия социальных коммуникаций. Научно-теоретический журнал, № 2(11), Волгоградский институт экономики, социологии и права, 2010. Стр. 110-115

6.Некоторые вопросы социально-экономического развития Ленкорань-Астаринского экономического района. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialı. Н.Ə. Əliyevın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Bakı, 2013, s. 267-269

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Regionşünaslıq” kafedrasında 0,5 ştat müəllim

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri :

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi, 

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

538-59-74

Mobil tel.:

(050) 338-33-53

Ev tel.:

510-10-72

Elektron poçtu:

[email protected]