Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Habil Tağı oğlu Haqverdiyev

Etibar Sənan oğlu Bədəlov

Aida Ramiz qızı Aslanova

Rəisə Lələ qızı İsayeva

Elxan Şərif oğlu Məmmədbəyov

Rəfail Seyfal oğlu Abdullayev

Afaq Firudin qızı Məmmədova

Gülxar Ayaz qızı Rzayeva

Lalə Akif qızı Əhmədova

Zaur Tahir oğlu İmrani

Səidə Asif qızı Mürsəlova