BEYNƏLXALQ VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Tel.:

(+994 12) 5385976 

E-poçt:

[email protected]

Şöbənin  rəhbəri:

 Rzazadə Xanım Mütəllib qızı

İşçilərin ümumi sayı:

4

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Şöbə öz fəaliyyətində İnstitutun maraqlarını əsas tutaraq,  imicinin düzgün formalaşması istiqamətində  işləri həyata keçirir; kütləvi informasiya vasitələri  və ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində fəaliyyəti təmin  edir, tənzimləyir və təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olur:

-İctimaiyyəti ölkənin coğrafiya elmi sahəsindəki yeniliklərlə məlumatlandırır;

-Elmə olan marağı və elmi qavrayışı artırmaq məqsədilə  İnstitutun  fəaliyyətini KİV-də işıqlandırır və bununla bağlı zəruri tədbirləri həyata keçirir;

-Şəffaflığı təmin etmək üçün press-relizlər hazırlayır və onları KİV vasitəsilə  ictimaiyyətə çatdırır; 

-Rəhbərliyin, eləcə də İnstitut  strukturlarının  planlaşdırdığı iclas, konfrans, elmi seminar və ictimai tədbirlərin təşkili haqqında ictimaiyyəti və əməkdaşları  məlumatlandırır;

-Elmi iclaslarda dinlənilən məruzələr, eləcə də müzakirə olunan məsələlər haqqında məlumatlar hazırlayır;

-Bütün tədbir və elmi iclasların fotolarda əks olunması və  düzgün formatlaşdırılaraq uyğun mətnlərlə birgə yerləşdirir;

-Müdiriyyətin, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı ictimaiyyətin elektron poçt, telefon və ya sosial şəbəkələr vasitəsilə verilən suallarını cavablandırır;

-Coğrafiya İnstitutunun və onunla əlaqədar olan Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin fəaliyyətinin www.igaz.az  və www.gsaz.az saytlarında işıqlandırılması  üçün  admin işini həyata keçirir və baş verən  dəyişiklikləri saytlarda mütəmadi olaraq yeniləşdirir;

-Coğrafiya İnstitutu,  Coğrafiya Cəmiyyəti və s. fəaliyyəti haqqında məlumatların cəmiyyətə daha operativ çəkildə çatdırılması üçün onların  sosial şəbəkələrdə səhifələrini yaradır və bu səhifələrin maraqlı, oxunaqlı olması üçün daim yeni məlumatlar daxil edir;

-Böyük əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar hadisələr haqqında bukletlər, videoçarxlar,  fotoşəkillər hazırlayır;  

-Çap, video və foto materialların arxivinin toplanmasını təşkil edir;

-KİV nümayəndələrinin İnstitut tədbirlərində iştirakını təmin edir;

-İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də yayımlanan materialların monitorinqini  aparır;

-Əlamətdar hadisələrin  İnstitutun divar lövhəsində işıqlandırılmasını təmi edir;

-İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı KİV-də yayımlanan və həqiqətə uyğun olmayan məlumatlarla bağlı zəruri hallarda cavab hazırlayır, uyğun tədbirlər həyata keçirir və s.