1

Layihənin adı: 

“Abşeron yarımadasındaki neftlə çirklənmiş landşaftların ekoqeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm” fondu.

İcraçı:   

E.K.Əlizadə

İcra müddəti:   

1 oktyabr 2012.

 

2

Layihənin adı: 

"Muğanlı kənd bələdiyyəsi və ona yaxın ərazilərdə sürüşmələrin əhalinin həyat fəaliyyətinin yaratdığı risk və təhlükənin qiymətləndirilməsi"

 

Qrand ayıran təşkilat:  

AR-nin Prezidenti yaninda Elmin Inkişafi Fondu,

İcraçı:   

İsmayilov M.C.

İcra müddəti:   

2012