AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Beynəlxalq münasibətlər üzrə elmi şura

1.

Musa Cəfər oğlu Qasımlı

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, sədr

2.

Şirxan Dadaş oğlu Səlimov

tarix elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin Azərbaycan və Avropa xalqları tarixi kafedrasının müdiri, sədr müavini

3.             

Günel Misir qızı Musayeva

AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Tərcümə, nəşr və informasiya şöbəsinin müdiri, elmi katib

4.

Elçin İldırım oğlu Əhmədov

siyasi elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiya­sı­nın Siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı

5.

Habil Nurkişi oğlu Məmmədov

tarix elmləri doktoru, Bakı Slavyan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri

6.

Məmməd Böyükxan oğlu Fətəliyev

tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının müdiri

7.

Ramiz Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev

siyasi elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professoru

8.

Anar Məhəmməd oğlu Vəliyev

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, ADA (Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası) Universitetinin Dövlət və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin dekanı

9.

Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

10.

Cənnətxan Əhməd oğlu Eyvazov

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri

11.

Elnur Həşim oğlu Kəlbizadə

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Qafqaz siyasəti şöbəsinin müdiri

12.

Əlimusa Gülmusa oğlu İbrahimov

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti

13.

Samirə Əbülfət qızı İmanova

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynlxalq münasibətlər kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015