Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Resp. Neftçala r-n Yuxarı Qaramanlı k.

Təvəllüdü

01 fevral 1967

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya elmləri doktoru, dosent

Elmi rütbəsi

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

08.00.04.-

Rayonların iqtisadiyyatı, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, iqtisadiyyat

“Azərbaycan Respublikasında əhalinin Vahid Məskunlaşması Sisteminin formalaşması və inkişafı”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24.

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

-         xaricdə çıxmış elmi    əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

3 monoqrafiya, 3 kitab, 80-dən çox elmi və elmi-metodik məqalə

16 elmi məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

2 fəlsəfə doktoru müdafiə etmişdir

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda  əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri - əmək ehtiyatları və demoqrafik inkişafın sosial-coğrafi tədqiqinin konseptual istiqamətləri, əhalinin sayının dinamikası və məşğulluğun regional xüsusiyyətləri, təbii artımın əhali və əmək ehtiyatlarının sayının formalaşmasına təsiri, əhalinin məşğulluğu və ailə-nikah münasibətlərinin formalaşması, əhalinin məşğulluğunun yaş-cins tərkibinin formalaşmasına təsiri, miqrasiyanın əmək ehtiyatlarının sayı və strukturunun dinamikasına təsiri, məşğulluğun regional inkişafının perspektiv imkanları məsələləri və s. geniş tədqiq olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Azərbaycanın əhalisi (2005) - Monoqrafiya

2. Azərbaycanın iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (2010) - Monoqrafiya

3. Coğrafiya Ensiklopediyası (II cild, 2011)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3. ……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU,  (magistr, bakalavr), Əvəzçi yarımştat

ADPU, (magistr, bakalavr), saat hesabı

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539 33 61

Mobil tel.

050 590 43 88

Ev tel.

432- 83-81

Faks

 

Elektron poçtu

zakir_eminov@mail.ru