Anadan olduğu yer:

Qax rayonu İlisu kəndi

Təvəllüdü:

20. 06. 1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

25. 00. 25                                                           

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Orogen vilayətlərdə çay dərələrinin inkişafı və formalaşma xüsusiyyətləri      (Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsi timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

54

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycanın paleogeomorfologiyası.

2.Geomorfoloji terminlər lüğəti”

3.Azərbaycan təbii sərvətlərin paylanmasında ekosistemlərin tərkib hissəsi olan relyefin rolu

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin redaksiya heyətinin məsul işçisi 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universiteti  

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12)4 39-33-36

Mobil tel.:

(+994 55) 401 66 90

Ev tel.:

(+994 12) 447-63-87

Elektron poçtu:

arso2010 @ rambler.ru