Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonunun Pirhəsənli kəndi

Təvəllüdü:

25.01.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

25.1101. 

Torpaqşünaslıq

Ağsuçay və Girdimançay hövzəsinin orta hissəsinin üzümə yararlı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

38

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Respublikanın müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altındakı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri, onlardan səmərəli istifadə və həmçinin ayrı–ayrı regionların ekocoğrafi problemləri və onların həlli yollarının tədqiqinə dair elmi hesabatlar və məqalələr hazırlanmışdır. Müvafiq elmi problemlərə həsr olunmuş bir neçə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Ağsuçay və Girdimançay arasındakı torpaqlarda rütubətin dinamikası və onun üzüm bitkisinə təsiri. Az. EA. Xəbərləri Yer elmləri,1982, №5 

2.Ərazinin nisbi hündürlüyünün üzüm bitkisinə təsiri. (Ağsuçay və Girdimançay hövzələri arasında). Az.EA məruzələri 1983, №7, s 60-63

3.Ağsuçay və Girdimançay hövzələrinin orta hissəsində yayılmış bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlardan üzümçülükdə səmərəli istifadə olunması. Az. EA. Xəbərləri Biologiya elmləri bölməi, 1985, №6, s 104-108

4.Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi (M-1) avtomobil yolunda hərəkət intensivliyinin monitorinqi və ətraf mühitin vəziyyəti. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri bölməsi, № 1, 2013, s 96-99.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi.

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Ekocoğrafiya şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-77-29

Mobil tel.:

(+994 50) 317-09-38

Ev tel.:

(+944 12) 569-79-30

Elektron poçtu:

[email protected]