(1950-2020)

Anadan olduğu yer:

Azərb.SSR, Qazax rayonu II Şıxlı kəndi

Təvəllüdü:

5 may 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

V.İ.Lenin adına APİ (indiki ADPU)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

Dosent (baş elmi işçi)

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

25.00.24

Coğrafiyaçı,coğrafiya müəllimi

Azərbaycanın Kiçik Qafqaz hissəsində əhalinin məskunlaşmasının təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləri-coğrafiya.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

134

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:

- elmlər doktorlarını sayı

- fəlsəfə doktorlarının sayı

4

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycanda əhalinin demoqrafik inkişafı və məskunlaşmasının regional optimal ərazi təşkili istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. 1988.1929.

2.Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası II cild.1999,243 s.(həmmüəllif)

3.Azərbaycan Respublikasının iqtisadi,sosial və siyasi coğrafiyası 2010,418s. (həmmüəllif)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU və ADPU-da bakalavr və magistirlərə ixtisas mühazirələri,buraxılış və magistr işlərinə rəhbərlik edir.

Digər fəaliyyəti:

TQDK-də ekspert

Təhsil nazirliyində ixtisas üzrə metod şuranın üzvü.

Təltif və mükafatları:

1. TQDK-nın fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA Coğrafiya institutu, H.Cavid prospekti 31.

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

5393361

Mobil tel.:

050 335 55 39

Ev tel.:

376 50 39

Elektron poçtu:

[email protected]