Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

 

 

54.08.01.

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Landşaft strukturunun kartoqrafik metodla tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

65

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Landşaft müxtəlifliyini əks etdirən xəritələr Azərbaycan Milli Atlasına daxil edilmişdir.

Azərbaycanın toponimik xəritələri Az.Milli Atlasına daxil edilmişdir.

Ekolandşaft vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün landşaft parçalanması və müxtəlifliyi əmsalları tətbiqi təklif edilmişdir.

Landşaft müxtəlifliyi əmsalı nə qədər böyük olsa, biomüxtəliflik daha çox, landşaft strukturu isə daha dayanıqlı olar.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.«Об экологическом атласе Азерб. Р-ки». AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №2., s.82-85

2.«Основные этапы развития ландшафтного картографирования  в Азерб. Р-ке». AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №1., s.69-76

3.«Геоэкология Азербайджана в картах и экологическое  образование ».”Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil”. Resp. elmi konf. mat. Bakı, ADPU, 2013, s. 41-43

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

“Xəzər” universiteti 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Geoinformatika və kartoqrafiya şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 50) 3559874

(+994 55) 4202654

Ev tel.:

(+994 12) 5708211

Elektron poçtu:

[email protected]