Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Qazax r, Qırılı k.

Təvəllüdü:

1939

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Unuversiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

11.0001

Fiziki coğrafiya

Landşaftın differensasiyasına relyefin təsiri (Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

150

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə landşaftın differensiyası, assimmetriyası, həmçinin landşaftın üfüqi və şaquli tranformasiyasının coğrafi qanunauyğunluqları öyrənilmişdi.

2.Azərbaycanda İlk dəfə olaraq coğrafiya elminin təkamül tarixinə və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına dair elmi hesabat hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.“Kiçik Qafqazın şima-şərq yamacında landşaftın differsasiyasının qanunauyğunluğu.”

2.“Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişaf tarixi.”

3.“Görkəmli səyyahların Azərbaycan haqqında fikirləri”

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-da  tədris fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti:

İnstitut Həmkarlar Komitəsinin katibi

Təltif və mükafatları:

AMEA rəhbərliyi tərəfindən təşəkkür.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Coğrafi fikir tarixi və toponimika 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 538 54 16

Mobil tel.:

(+994 50) 675 53 22

Ev tel.:

(+994 12) 510 18   56

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]