Coğrafiyaçı alimin səhralaşmaya dair məqaləsi Xalq qəzetində dərc edilib May 23, 2024 | 04:05 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

Xalq qəzetində AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası şöbəsinin müdiri, a.e.f.d., dosent İsmayıl Quliyevin “Səhralaşma – canlı aləmin qürubu” adlı məqaləsi nəşr edilib.

Müəllif məqalədə səhralaşmanı yaradan təbii və antropogen səbəblər, otlaq və örüş sahələri ərazisinin  azalmasının və əkinə yararlı torpaqların şoranlaşmasının səbəbləri, minalarla çirklənmiş ərazilər, torpaqda gedən deqradasiya və ya bərpa prosesləri və sairdən söhbət açıb.

Məqalənin bütöv mətnini buradan oxuya bilərsiniz.