Yer Elmləri Bölməsinin illik hesabatı Yan 18, 2013 | 03:01 / TƏDBİRLƏR

2013-cü il, yanvarin 18-də "AMEA-nın Yer elmləri bölməsinin 2012-ci ildə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında" adlı illik hesabatı keçirilmişdir.