Coğrafiyaçı alimlərin məqaləsi ilin ən çox oxunan məqalələr siyahısına düşüb Mart 05, 2024 | 12:03 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun icraçı direktoru  dosent Zaur İmraninin ADPU-nun Quba filialının baş müəllimi Sərxan Cəfərovla həmmüəllif olduğu elmi məqaləsi Xorvatiyanın yüksək impakt faktorlu “International Journal of Innovation and Economic Development” jurnalında dərc edilib.

“Еconomic-Geographical Model of Sustainable Development in Manufacturing and Education” (https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.91.2004)%E2%80%9D) adlı məqalədə XX əsrin sonlarından başlayaraq insanlar arasında sosial bərabərsizliyin daha da dərinləşməsi, iqtisadi və sosial amillərin bir-biri ilə uyğunlaşmaması, təbiətin bizə verdiyi resurslardan səmərəsiz istifadə nəticəsində yaranan problemlərdən və onların həlli yollarından bəhs edilir. Bunlarla yanaşı, məqalədə keçid iqtisadiyyatlı ölkələrində olduğu kimi müstəqil Azərbaycanda da dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin əsas prinsipləri açıqlanır, onların istehsal və təhsil modelləri verilir.

Təhsil və iqtisadiyyatımızın müasir tədqiqatlara adekvatlığını təmin etmək üçün istehsalda və təhsildə dayanıqlı inkişaf modelinin strateji məqsədlərinin daha da dərindən araşdırılmasına ehtiyac duyulur. Məhz bu baxımdan, coğrafiyaçı alimlərin məqaləsi Avropa Birliyi ölkələrində ilin ən çox oxunan 25 elmi-tədqiqat məqalələsi siyahısına düşüb.