“Qlobal dəyişikliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının  qiymətləndirilməsi və  səmərəli istifadəsi” mövzusunda Beynəlxalq konfrans   - 2013-cü il, 3-5 iyun, AMEA-nın konfrans zalı, AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi, Coğrafiya İnstitutu və ACC-nin birgə təşkilatçılığı ilə. https://igaz.az/az/news/508

“Ermənistan Respublikasının hidroterror və hidrodiversiya aktları regional təhlükəsizliyə təhdiddir” mövzusunda elmi-praktiki konfrans, - 2013-cü il, 25 noyabr, AMEA-nın konfrans zalı,  Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (SAM) və akad.H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/140

“Xəzər dənizi regionunun coğrafi problemləri və ərazinin dayanıqlı inkişafına nail olmanın yolları” mövzusunda Beynəlxalq konfrans - 2014-cü il, 15-20 sentyabr, AMEA-nın konfrans zalı. http://igaz.az/az/news/185

“Qlobal və regional hidrosiyasi problemlər beynəlxalq əməkdaşlıq və təhlükəsizlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans  -  2014-cü il,  25 noyabr, Hilton mehmanxanası, AR Prezidenti  yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə. https://igaz.az/az/news/320

“Avropa və Asiya qitələrinin sərhədi Azərbaycandan keçir” mövzusunda konfrans keçirilib. 2014-cü il dekabrın 17-də Coğrafiya İnstitutunun akt zalında Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti və  AMEA akademik Həsən Əliyev adına   Coğrafiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə. https://igaz.az/az/news/210 

“Ulu öndər H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü və AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun yaranmasının 70 illiyi” mövzusunda  yubiley konfransı  - 2015-ci il, 22 may,  Naxçıvan şəhəri, Coğrafiya İnstitutu və AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/246

Coğrafiya İnstitutunun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar Bakı-Şamaxı-İsmayıllı-Qəbələ marşrutu üzrə səyyar elmi konfranslar2015-ci il,  17-18 iyun.  http://igaz.az/az/news/258

“Müasir qlobal dəyişmələrə geo- və təbii-təsərrüfat sistemlərinin adaptasiyası problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans - 2015-ci il, 17-18 sentyabr – AMEA-nın konfrans zalıhttp://igaz.az/az/news/271

“Azərbaycan Respublikasında demoqrafik inkişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” mövzusunda respublika konfransı - 2016-cı il, 12-13 sentyabr,    Şəki şəhəri,     Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Bilik Fondu, Şəki Rayon İcra Hakimiyyəti və AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/ru/news/85

“Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər”  mövzusunda elmi-praktiki konfrans ( Elbrus Əlizadənin xatirəsinə) -  2017-ci il 29 mart, AMEA-nın konfrans zalıhttp://igaz.az/az/news/30

“Gənclərin turizm bacarığının formalaşmasında coğrafi biliklərin rolu” mövzusunda dəyirmi masa – 2017-ci il 27 aprel Cİ-nin konfrans zalı, AR Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi və Cİ-nin birgə təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/26

"Birinci Azərbaycan-Türkiyə Coğrafiya Günləri"- 2017-ci il 2-5 may, AMEA-nın konfrans zalı, ACC və Türkiyənin T.C. Ege Üniversitəsi Ədəbiyyat fakültəsi coğrafiya bölümünün birgə təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/23

“İnsan və  ətraf mühit münasibətləri” mövzusunda respublika elmi  konfransı (H.Ə.Əliyevin 110 illiyinə) – 2017-ci il 16-17 iyun, Lənkəran şəhəri – Cİ, ACC və Lənkəran Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/64

"Birinci Azərbaycan – Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Coğrafiya Günləri".  2017-ci il 23 oktyabr.  AMEA-nın konfrans zalı. AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/385

"İkinci Türkiyə-Azərbaycan Coğrafiya Günləri". 2017--ci il 2 noyabr. Türkiyənin İzmir şəhərində  Ege Üniversitəsi və AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/391

"Akademik H.Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbir"lər. 2017-ci il  17-18 noyabr.  Şamaxı və Qəbələ şəhərlərində  (Şamaxı Mədəniyyət Mərkəzi və Qəbələ Arxeoloji Mərkəzində)  AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/402

"AMEA-da akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans".  2017-ci il 26 dekabr.  AMEA-nın Dairəvi zalında  AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/421

"Akademik Budaq Budaqovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans".  2018-ci il 27 fevral. AMEA-nın konfrans zalı.  AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/454

"Qafqazın dağlıq regionlarında iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma imkanlarının gücləndirilməsi. Elm və təcrübə arasında qarşılıqlı əlaqənin optimallaşdırılması”  mövzusunda Elmlə təcrübənin vəhdətinə həsr olunmuş  elmi-praktiki konfrans.  2018-ci il 17 aprel.  Cİ-nin konfrans zalı.  AMEA ak. Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/483

“Bazar iqtisadiyyatı şəraitində torpaq idarəçiliyi: nailiyyətlər və müasir çağırışlar” mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş torpaq idarəçiliyinə dair  elmi-praktik konfrans.  2018-ci il 7 may. “Four Seasons” hotelində   H.Ə.Əiyev ad. Coğrafiya İnstitutu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  birgə təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/491

“Azərbaycanda və Rusiyada ictimai coğrafiya və  XXI yüzilliyin inkişaf prioritetləri” mövzuzunda  Azərbaycan-Rusiya coğrafiyaçı-İçtimaiyyətçilərinin   konfransı.  2018-ci il 10-14 mayAMEA-nın konfrans zalı.   AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu (Cİ), Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti (ACC), Rusiya Coğrafiyaçı-İçtimaiyyətçiləri Assosiasiyası və AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə.  http://igaz.az/az/news/493

“Daxili su hövzələrinin problemləri: Xəzər dənizi hövzəsinin tematik öyrənilməsi” mövzusunda Beynəlxalq konfrans.  2018-ci il 12-14 may,   Holiday Inn hotelində AMEA ak. Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və  islam ölkələri Beynəlxalq Elm və Okeanografik Texnologiya Şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/495 

“Avrasiya CİS – 2018” adlı Beynəlxalq elmi konfrans. 2018-ci il,  4-7 Sentyabr,  AMEA-nın konfrans zalı.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Türkiyənin Səlcuq Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə. http://igaz.az/az/news/522

«Xəzər dənizi ərazisinin dayanaqlı inkişafı üçün ətraf mühit və antropogen təhlükəsizliyinin  qiymətləndirilməsi» layihələri üzrə keçirilən Beynəlxalq seminarlar. 2018-ci il,  13-18 Sentyabr,   Holiday Inn otelində Cİ-nin təşkilatçılığı ilə. https://igaz.az/az/news/528

"Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin (ACC)  80 illik  yubileyi  və  X  qurultayı". 2019-cu il 26 may, Qəbələ şəhəri. Coğrafiya İnstitutunun dəstəyi ilə. https://igaz.az/az/news/643

“Təbii və texnogen risklərin minimallaşdırılması və yeniliklər” mövzusunda birinci Avrasiya konfransı. 2019-cu il,  22-24 may, Bakı şəhəri. AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi və AMİR Texnoloji Xidmət MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə.  https://igaz.az/az/news/644

“Xəzər Hövzəsinin inkişafı  İqlim dəyişmələri - Su - Enerji  - Ərzaq təhlükəsizliyi kontekstində: Dayanıqlı inkişafın regional yolları” mövzusunda illik toplantı. 2019-cu il, 03-12 iyun Holidey-İnn hoteli. AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun  təşəbbüsü və Xəzər Regionunun Dayanıqlı İnkişaf perspektivlərinin tədqiqi məqsədi ilə yaradılan  Xəzər İnteqrasiyali Elmi-Tədqiqat Şəbəkəsinin (Caspian İntegrated Scientific Network – CASPİSNET) birgə təşkilatçılığı ilə. https://igaz.az/az/news/667

"AMEA-nın müxbir üzvü, coğrafiya elmləri doktoru, professor Şahvələd Xəlilovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş" elmi sessiya. 2019-cu il,  AMEA-nın konfrans zalı. AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsi, AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/686

“Azərbaycanın arid regionlarinda təbii-təsərrüfat sistemlərinin təşkili və idarə olunması” mövzusunda elmi-praktiki konfrans.  2019-cu il 7-8 noyabr,  Mingəçevir şəhəri. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/702

“Qarabağ: Zəfərə gedən yol” mövzusunda XVII Beynəlxalq elmi konfrans.  2021-ci il 31 avqust,  Bakı şəhəri, AMEA-nın konfrans zalı. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı, AR Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və “Elger” Beynəlxalq Elm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/992

Saleh Rüstəmovun 110 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan hidrometeorologiyası və ətraf mühit”  mövzusunda elmi-praktiki konfrans.  2021-ci il 17 dekabr, Bakı şəhəri, AMEA-nın konfrans zalı. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1091

“Miqrasiya problemlərinə yeni baxış: COVİD-19 pandemiyasından əvvəl və sonra” adlı konfrans-seminar. 20221-ci il 24 aprel, Bakı şəhəri, AMEA-nın konfrans zalı. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə  https://igaz.az/az/news/1166

“Qarabağ - Şərqi Zəngəzur regionlarında təbii-təsərrüfat sistemlərinin təşkili və idarə edilməsi” mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Bakı şəhəri, 2022-ci il, 24 aprel. Coğrafiya İnstitutunun konfrans zalı.  AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1167

“Azərbaycanda landşaft tədqiqatlarının inkişafında və coğrafiyaçı səyyahların öyrənilməsində N.K.Kərəmovun rolu” mövzusunda elmi praktik konfrans. Şamaxı şəhəri,  2022-ci il, 13 iyun. AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti və Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1192

“Coğrafiyanın müasir problemləri: Elm və təhsilin inteqrasiyasi”  adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı şəhəri, 2022-ci il, 01 dekabr. AMEA-nın konfrans zalı. Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı, Bursa Uludağ Universiteti (Türkiyə), Qırğızıstan Təhsil Akademiyası, Cizzax Dövlət Pedaqoji İnstitutu (Özbəkistan), Tiraspol Dövlət Universiteti (Moldova) və Təbriz Universitetinin (İran) təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1300 

“İnsan və relyef təbii təkamülün əsas hissəsi kimi” adlı  elmi-praktiki konfrans. Bakı şəhəri, 2023-ci il, 25 yanvar. AMEA-nın konfrans zalı. AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1341

 “6-cı Qitələrarası Geoinformasiya Günləri (IGD)” adlı  beynəlxalq konfrans. Bakı şəhəri, 2023-ci il, 06 iyun. AMEA-nın konfrans zalı. AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu və Türkiyənin Mersin Universitetinin  təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1424

“Heydər Əliyevin Azərbaycanda elm və təhsilin inkişafında rolu” Respublika elmi-praktiki konfrans. Bakı şəhəri, 2023-ci il, 07 iyun. AMEA-nın konfrans zalı. AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1419

“Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafında rolu”  Respublika elmi-praktiki konfrans. Gəncə şəhəri, 2023-ci il, 14 iyul. AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1437

“Coğrafiyanın müasir problemləri: Elm və təhsilin inteqrasiyasi” adlı II beynəlxalq elmi-praktiki  konfrans. Bakı, 2023-cü il 23 noyabr.  Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, Bursa Uludağ Universiteti (Türkiyə), Qırğızıstan Təhsil Akademiyası, Cizzax Dövlət Pedaqoji İnstitutu (Özbəkistan), Tiraspol Dövlət Universiteti (Moldova), Dağıstan Dövlət Texniki Universitetinin (Rusiya) təşkilatçılığı ilə https://igaz.az/az/news/1487